Vyhlášení ředitelského volna

Dle zákona 561/2004 Sb., § 24 odst. 2 v platném znění a po dohodě se zřizovatelem vyhlašuji z provozních důvodů ředitelské volno pro žáky na dny: 29.4. a 30.4.

V Ludkovicích 8.3.2024 Mgr. Viktorie Janečková, ředitelka školy