ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUDKOVICE

Základní škola a Mateřská škola Ludkovice, příspěvková organizace sdružuje základní školu a školní družinu, mateřskou školu a školní jídelnu.