O nás

Základní škola a Mateřská škola Ludkovice, příspěvková organizace byla s účinností od 1.1.2003 zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení s názvem Základní škola Ludkovice, okres Zlín, s účinností od 1.9.2005 je zařazena pod názvem Základní škola a Mateřská škola Ludkovice, příspěvková organizace.

Organizace sdružuje tyto součásti:

Mateřská škola – kapacita 28 dětí

Základní škola - kapacita 36 žáků

Školní družina - kapacita 30 žáků

Školní jídelna - kapacita 120 jídel

Zřizovatelem organizace je Obec Ludkovice, se sídlem Ludkovice č. 44

Uspořádání školy je málotřídní. Všichni zaměstnanci školy se snaží vytvořit pro všechny příjemné prostředí s rodinnou atmosférou.

Učitelé při práci s žáky kladou důraz na činnostní, učení, učení prostřednictvím prožitku a vlastní zkušenosti a díky menšímu počtu žáků ve třídách mohou uplatňovat individuální přístup ke každému dítěti.

Škola má k dispozici bezplatnou školní družinu. Žáci mohou využívat zařízení školního stravování, které se nachází přímo v budově školy.

Vedle budovy školy je nově zbudované dětské herní hřiště a multifunkční hřiště.

Obě učebny školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi.

Škola je zapojena do sítě Tvořivá škola a v roce 2017/2018 získala značku „ Rodiče vítání“.

Škola se nachází se v pěkném údolí vesnice vzdálené 9 kilometrů od lázeňského města Luhačovice a 15 kilometrů od krajského města Zlín. Do obou měst je z obce dobrá dostupnost prostřednictvím autobusových spojů. Předností vesnice je pěkně upravené životní prostředí a krásná příroda v jejím okolí.

Správce, Základní škola a Mateřská škola Ludkovice, příspěvková organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR"). Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Kontaktními údaji pověřence jsou:

ID datové schránky: 5b36car

adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov

telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854

e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz