Základní škola – 1. a 2. postupný ročník v samostatných třídách a oddělení školní družiny

Ředitelka školy: Mgr.Viktorie Janečková, reditelka@zsamsludkovice.cz

Učitelky ZŠ:

Vychovatelka ŠD: Kateřina Paulová, paulovakaterina@gmail.com

Provozní doba ŠD: denně od 12.05 do 15.05 hod.

Školnice pro základní i mateřskou školu: Miluše Motalová

Telefony:

  • základní škola – 720 077 321
  • školní jídelna – 720 077 324
  • školní družina – 720 077 323

IČO: 709 969 62

Mateřská škola – 1 třída

Vedoucí učitelka: Zuzana Mlčáková

Učitelky MŠ:

Telefon: 720 077 322

Provozní doba MŠ: 6.30 – 16.00 hod.

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Alena Hanáková

Kuchařky:

  • Alena Hanáková
  • Jana Šústková

Telefon: 720 077 324

Školská rada

Předseda školské rady: Filip Kunorza

Členové školské rady:

  • Filip Kunorza - zástupce zřizovatele

  • Kateřina Paulová - zástupce pedagogů, kontakt: paulovakaterina@gmail.com

  • Mgr. Lenka Švadleňáková- zástupce rodičovské veřejnosti