Informace k zahájení školního roku

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021.

Prvňáčky, druháčky i jejich rodiče zveme v 8:30 hod. na slavnostní zahájení nového školního roku. První den se žáci ve škole zdrží do 9:30 hod.

Sledujte prosím naše webové stránky. Případné změny v platných protiepidemických opatřeních budeme zveřejňovat.

Základní organizační pokyny a opatření:

  • Organizace začátku školního roku se řídí podle pokynů odpovědných nadřízených orgánů - MŠMT, MZ a KHS Zlín.

  • Do školy nesmí vstupovat žádná osoba s příznaky infekčního onemocnění.

  • Pro všechny platí povinnost při vstupu do budovy nasadit ochranu nosu a úst (respirátor/roušku) a nosit ji ve všech společných prostorách.

  • Ochranu nosu a úst mohou žáci ve třídě na svém místě odložit.

  • Testování žáků proběhne dodanými antigenními testy 2., 6. a 9. září.

  • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v oficiálním odběrovém místě). Tito žáci uvedené skutečnosti škole písemně doloží před prvním testováním.

Podrobné informace naleznete v Manuálu MŠMT - zde.

Děkujeme za pochopení. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na vás.

Mgr. Viktorie Janečková, ředitelka školy