Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se koná v obobí od 2. do 16. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Kritéria pro přijetí do mateřské školy

Rodiče dodají do mateřské školy:

  • Oboustrannou kopii občanského průkazu zákonného zástupce (doklad o trvalém bydlišti)
  • Prostou kopii rodného listu dítěte
  • Vyplněnou žádost o přijetí
  • Čestné prohlášení k očkování

Formuláře ke stažení zde:

Podání přihlášky lze provést:

  • datovou schránkou:  d49u7ah
  • e-mailem na adresu: reditelka@zsamsludkovice.cz - pouze s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou na adresu: Mateřská škola Ludkovice, Ludkovice 7, 76341 Biskupice u Luhačovic
  • osobním dodáním do schránky u vstupních dveří do ředitelny MŠ – pouze ve dnech 4. a 11. 5.2020 od 8.00 – 12.00 hod

    Kritéria pro přijetí do mateřské školy

Doručení žádosti ředitelka potvrdí na Vaši e-mailovou adresu (pište čitelně) a bude Vám přiděleno registrační číslo (při zveřejnění oznámení o přijetí se neuvádí jméno a příjmení dítěte). Případné dotazy zodpoví ředitelka MŠ na e-mailové adrese : reditelka@zsamsludkovice.cz nebo na tel. 720077321