Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Ludkovice pro školní rok 2022/2023

Dle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním vzdělávání stanoví MŠMT povinnost určit výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole dle § 6 vyhlášky č. 14 ze dne 29. prosince 2004.

Výpočet základní částky neinvestičních nákladů vychází z údajů roku 2021. Neinvestiční náklady tvoří: elektrická energie, plyn, voda, materiál, vybavení, služby, opravy a údržba.

Roční náklady za rok 2021: 236 792,- Kč

Měsíční náklady: 19 733,- Kč

Počet dětí mateřské školy: 28

Neinvestiční náklad na jedno dítě: 704,75,- Kč

50% z neinvestičních nákladů: 352,40,- Kč

1/ Základní částku stanovuji na : 350,- Kč

2/ Zákonným zástupcům dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce z důvodu nemoci, může být úplata ředitelkou školy prominuta.

3/ V případě přerušení provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu bude úplata činit 15,- Kč za každý den docházky.

V Ludkovicích, 8. června 2022

Mgr. Viktorie Janečková, ředitelka školy