Informace k zahájení školního roku

Ve středu 1. 9. 2021 příchod dětí do 8 hodin. Z důvodu epidemiologické situace není dovolena přítomnost rodičů s dětmi ve třídě MŠ. Učitelky si přeberou děti v šatně. Rodiče zároveň nahlásí, zda dítě bude odcházet ze školky po obědě nebo po spaní. Seznam potřebných věcí do školky je na webových stránkách školy.

Podrobnější informace o organizaci školního roku, platbách a vzdělávacích aktivitách proběhne ve středu 8. 9. 2021. Z hygienických důvodů se schůzka uskuteční po ukončení provozu mateřské školy v 16 hodin pouze s rodiči.

Děkujeme za pochopení.