Informace k zahájení provozu MŠ

Provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 21. srpna 2023.

Na nově přijaté děti se budeme těšit od pátku 1. září 2023.