Úspěch školy ve sběru odpadových surovin

Elektroodpad Sběr papíru