Zápis do 1. třídy

Vzhledem k mimořádnému opatření vlády ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19 se mění v souladu s pokyny MŠMT organizace zápisu do 1. ročníku. Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí pouze administrativní formou. Proběhne pouze formální část zápisu. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Vyplněné žádosti budou přijímány od 1.4. – 9.4.2020 následujícím způsobem:

• do datové schránky školy :(d49u7ah): vyplněnou žádost podepište, oskenujte a odešlete nebo žádost vyplňte elektronicky, elektronicky podepište a odešlete

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na:reditelka@zsamsludkovice.cz: žádost vyplňte elektronicky, elektronicky podepište a odešlete

• poštou na adresu: Základní škola Ludkovice, Ludkovice 7, 76341 Biskupice u Luhačovic vyplněnou žádost podepište a zašlete doporučeně na uvedenou adresu nejdříve 1.4.2020

• osobně ve dnech 1.4. a 8.4.2020 – od 9.00 – do 12.00 – lze podat žádost u výdejového okénka školní jídelny. ( Abychom Vám vyšli vstříc, a přitom Vám zaručili maximálně možné bezpečné předání potřebných dokumentů.)

•v případě dotazů kontaktujte ředitelku na tel. čísle 720 077 321

K žádosti o přijetí dále doložte vyplněný zápisní list a prostou kopii rodného listu dítěte. V případě odeslání poštou nebo vložením do výdejového okénka přiložte ještě váš emailový kontakt, na který vám bude zasláno registrační číslo. Po ověření Vámi uvedených údajů budou kopie rodných listů skartovány. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání budou pod registračními čísly zveřejněna na stránkách školy a zároveň vyvěšena na vstupních dveřích do školy.

Odklad školní docházky

Pokud zvažujete odklad školní docházky svého dítěte, je třeba spolu s žádostí zaslat také originál doporučení od odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučení školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradny, SPC).
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude doručeno individuálně.

Děkuji za pochopení této mimořádné situace.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Viktorie Janečková , ředitelka školy

Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání - ke stažení zde

Zápisní list - ke stažení zde