Vyhlášení ředitelského volna

Dle zákona 561/2004 Sb., § 24 odst. 2 v platném znění

vyhlašuji z provozních důvodů

ředitelské volno pro žáky na den 15. listopadu 2018

z důvodu plánované ho přerušení dodávky elektřiny v době od 7.30. do 14.00.hod.

ředitelka školy

V Ludkovicích 31.10.2018