Ukončení školního roku 2017/2018

V pátek 29.6. bude žákům vydáno vysvědčení. Žáci z Biskupic poté pojedou domů autobusem 9:30 hod. Žáci z Ludkovic půjdou hned po skončení první vyučovací hodiny domů nebo mohou zůstat ve školní družině, která bude do 15:05 hod.