Přerušení provozu školní družiny

Dle vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem bude přerušen

provoz školní družiny dne 15.11.2018

a to z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny v době od 7.30. do 14.00.hod.

Provoz školní družiny bude opět zahájen v pátek 16.11.2018

ředitelka školy

V Ludkovicích 31.10.2018