Společná akce mateřské školy a školní družiny-opékání špekáčků